Bảng giá gạch taicera

Đăng ngày: Thứ năm 15/05/2014 03:33 GMT+7

Bảng gia gạch taicera mới nhất từ nhà sản xuất và phân phối chính hãng, mọi thông tin giá cả để mua hàng xin vui lòng xem tại đây.

bang gia gach

Mã Hàng Tên Hàng Nhóm Hàng ĐVT chính Xuất Xứ Giá bán Lẻ
W24012 Gạch 25x40 Taicera gach thung Taicera 149,500
W24015 Gạch 25x40 Taicera gach thung Taicera 149,500
W24032 Gạch 25x40 Taicera gach thung Taicera 149,500
W24059 Gạch 25x40 Taicera gach thung Taicera 149,500
W24011 Gạch 25x40 Taicera gach thung Taicera 155,250
W24031 Gạch 25x40 Taicera gach thung Taicera 155,250
G25A11 Gạch 25x25 Taicera gach thung Taicera 161,000
G25015 Gạch 25x25 Taicera gach thung Taicera 161,000
G25032 Gạch 25x25 Taicera gach thung Taicera 161,000
W34000 Gạch 30x40 Taicera gach thung Taicera 189,750
W34045 Gạch 30x40 Taicera gach thung Taicera 189,750
W34046 Gạch 30x40 Taicera gach thung Taicera 189,750
W34077 Gạch 30x40 Taicera gach thung Taicera 189,750
W34068 Gạch 30x40 Taicera gach thung Taicera 195,500
W34078 Gạch 30x40 Taicera gach thung Taicera 195,500
g38046 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 161,000
g38068 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 161,000
g38078 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 161,000
g39005 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 143,750
g38525 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 172,500
g38625 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 172,500
g38522 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38622 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38528 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38628 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38548 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38624 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38529 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38629 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38822 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38825 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38848 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38829 Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38925ND Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38928ND Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G38929ND Gạch 30x30 Taicera gach thung Taicera 184,000
G49005 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 155,250
G49034 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 155,250
G49033 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 166,750
G49042 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 166,750
G48925 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 178,250
G48936 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 178,250
G48937 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 178,250
G48938 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 178,250
G48209 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 172,500
G48912 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 172,500
G48932 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 172,500
G48933 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 172,500
G48935 Gạch 40x40 Taicera gach thung Taicera 172,500
g63425 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
g63525 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
g63422 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
g63522 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
g63128 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
g63428 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
g63528 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
g63548 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
g63129 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
g63429 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
g63529 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G63912 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 241,500
G63915 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 241,500
G63911 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
G63918 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
G63919 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
G63955 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G63935 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G63937 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G63938 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G63939 Gạch 30x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68215 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 345,000
G68218 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 345,000
G68219 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 345,000
G68425 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
G68525 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
G68422 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68522 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68428 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68522 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68428 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68528 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68548 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68429 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68529 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68912 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 241,500
G68915 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 241,500
G68911 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
G68918 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
G68919 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
G68955 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68025 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
G68028 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
G68048 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
G68029 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
G68935 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68937 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68938 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68939 Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
G68975S Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 299,000
G68979S Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 299,000
G68990S Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 299,000
G68991S Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 299,000
G68992S Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 299,000
G68993S Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 299,000
G68995S Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 299,000
G68996S Gạch 60x60 Taicera gach thung Taicera 299,000
P67771N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 287,500
P6775N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 276,000
P67762N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 276,000
P67763N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 276,000
P67702N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 276,000
P67703N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 276,000
P67708N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 276,000
P67615N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 299,000
P67625N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 207,000
P67312N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
P67313N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
P67318N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
P67328N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 264,500
P67319N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 276,000
P67329N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 276,000
P67025N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
P67028N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
P67048N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
P67029N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 253,000
P67594N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 207,000
P67542N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 212,750
P67543N Gạch BK 60x60 Taicera gach thung Taicera 212,750

Bảng giá do công ty Tuấn Kim Cung Cấp

 

Nguyễn Hùng

Công ty TNHH TM - DV - XD TUẤN KIM
210 Kha Vạn Cân P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức
Tell: 08 . 2213 1228 - 22 473 477 - 0972666070 - 0906783465
Fax: 08.37263465
Email: huong.hoang1603@gmail.com

scroll-top