Cát, đá xây dựng tính theo kg làm khó cả doanh nghiệp lẫn Hải quang

Đăng ngày: Thứ bảy 20/09/2014 09:56 GMT+7

Tại Thông tư 156/2011/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, hiện nay quy định đơn vị tính đối với mặt hàng đá, cát xây dựng đang được tính theo kg điều này làm khó Doanh Nghiệp Và Hải Quang

cat xay dung

Hiện nay trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, khi sử dụng vật liệu đá xây dựng cát và đá được tính bằng m3. nhưng thông tư trên ban hành buộc phải tính bằng kg gây ảnh hưởng lớn đến cả Doanh Nghiệp và Hải Quang.

Và  hiện nay khi mua bán, xuất nhập khẩu mặt hàng này, các doanh nghiệp đều ký kết hợp đồng mua bán theo đơn vị tính là m3.

Qua những bất cập đó, để thuận lợi và phù hợp với thực tế trong quá trình áp dụng cho cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp, Hải quan một số địa phương kiến nghị Tổng cục Hải quan nên quy định đối với sản phẩm cát và đá thì nên tính theo m3 sẽ dễ hơn là tính theo kg. Và nên thống nhất toàn quốc không ảnh hưởng tới số thuế phải nộp và đảm bảo cơ sở để cơ quan Hải quan kiểm tra khi có yêu cầu.

Nếu cứ như hiện nay thì chẳng tính được thuế và rất kho khăng trong công tác kiểm tra. Chỉ có thể quy một m3 = bao nhiêu kg để tính và các cơ quang sẽ khó khăn trong việc kiểm xoát hơn

Nguồn thông tin: Thông tư 156/2011/TT-BTC

scroll-top