Tin tức về chủ đề "giá thép xây dựng tháng 10 năm 2016 giảm nhẹ do mưa kéo dài"

gia-thep-xay-dung-thang-10-nam-2016-giam-nhe-do-mua-keo-dai

Giá thép xây dựng tháng 10 năm 2016 giảm nhẹ do mưa kéo dài

Hiện nai giá thép xây dựng đang chịu ảnh hưỡng rất lớn bởi các yếu tố ngoài khả năng dự tính của các doanh nghiệp như mưa bảo kéo dài trong tháng qua.
scroll-top